Mga Kuwentong Paspasan


Mga Kuwentong Paspasan
Vicente Garcia Groyon, Patnugot

96 pages
ISBN – 9789718280591

Description: Sa ating nakababalisang buhay ngayon, sino’ng may panahon para magbasa?

‘Buti na lang, narito na ang napakaikling istorya, ang tinatawag na “sudden fiction” at “flash fiction.” Sa loob ng isa hanggang tatlong pahina, nailalarawan nito ang isang mundong kumpleto, masalimuot, at kaakit-akit. Mababasa ito sa loob ng ilang minuto lamang, ngunit ang mga minutong ito’y hindi kukupas sa isip ng mambabasa.

Narito ang 30 sa mga sukdulang kuwentong paspasan sa Filipino.

PRICE: P 250.00