Sabong: Manwal sa Pagpapalahi at Paglalaban ng Mga Tinali


Sabong: Manwal sa Pagpapalahi at Paglalaban ng Mga Tinali
ni Antonio A. Hidalgo

194 pages
ISBN - 9712704157

Description: Si Antonio A. Hidalgo ay lumikha na ng limang libro: Sabong sa Ingles, Sabong sa Filipino, Professional Cockfighting, Cockfighting Secrets, at The Asian Traveller. Beinte unong beses na ipinalimbag ang kanyang mga aklat.

Kilala si Tony sa kanyang pagsasabong at sa pagpapalahi ng mga panabong sa Magiting Game Farm niya sa San Miguel, Bulacan.
(More than 30,000 copies printed)

PRICE: P 150.00